Διπλώματα D Κατηγορίας

Γίνε οδηγός λεωφορείου!

Δίπλωμα Οδήγησης για λεωφορείο

Δες παρακάτω όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι:

  • D
D
Δίπλωμα λεωφορείου
  • Δικαίωμα οδήγησης για λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.
  • Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24º έτος και ισχύει για 5 έτη.