Διπλώματα C Κατηγορίας

Γίνε οδηγός φορτηγού ή νταλίκας!

Διπλώματα οδήγησης βαρέων οχημάτων

Επίλεξε το όχημά σου και δες όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι:
  • C
  • CE
C
Δίπλωμα φορτηγού
  • Δικαίωμα οδήγησης για φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.
  • Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21º έτος και ισχύει για 5 έτη.
CE
Δίπλωμα νταλίκας
  • Δικαίωμα οδήγησης για φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.
  • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης C κατηγορίας.
Θέλεις να ανανεώσεις το δίπλωμα σου;