Ανανέωση Διπλώματος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
• τη μόνιμη κατοικία του
• τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου
• ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.

2. Αίτηση εκτύπωσης

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών

*Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. και 185 ημέρες για τους υπηκόους κρατών-μελών εκτός της Ε.Ε., καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

4. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο αυτής

5. Φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου: τρεις ( 3 ) για άτομα έως 74 ετών, τέσσερις ( 4 ) για άτομα έως 80 ετών και επτά ( 7 ) για άτομα άνω των 80.

6. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με το Υπουργείο, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού. Για τα άτομα άνω των 80 απαιτούνται επιπλέον δύο πιστοποιητικά υγείας από ΩΡΛ και νευρολόγο.

*Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζετε τις φωτογραφίες, το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις και την ταυτότητα ή το διαβατήριο. Το κόστος της επίσκεψης για τον κάθε ιατρό είναι 10€ και πρέπει να δοθεί απόδειξη για να καταθέσουμε το φωτοαντίγραφο της. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος και σακχάρου, ούρων, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος).